Kisah Abnormal Nuaiman Yang Berwatak Lucu Dan Aneh

Anshary yaitu penduduk Madinah dari keturunan kaum Anshar Kisah Ajaib Nuaiman yang berwatak lucu dan Aneh

Nu'aiman ibnu Amr Al-Anshary yaitu penduduk Madinah dari keturunan kaum Anshar, dari Bani Najjar. Pada waktu perang Badar, dia turut berjihad bersama Rasulullah S.a.w. Di kalangan para sahabat, Nu'aiman populer sebagai sobat yang suka bergurau. sehingga Rasulullah S.a.w sendiri bersabda : 

"Nu'aiman akan masuk syurga sambil tertawa, kerana dia suka menciptakan ku tertawa".

Pada suatu saat Rasulullah S.a.w mengunjungi Nu'aiman yang sedang sakit mata. Rasul melihat dia sedang asyik makan kurma. Baginda kemudian mengajukan pertanyaan kepadanya : "Bolehkah kau makan kurma, sedangkan matamu sedang sakit?" Nu'aiman menjawab : " Saya makan memakai mata yang satu lagi". Mendengar jawapan Nu'aiman ini, Rasul tertawa sehingga kelihatan gigi gerahamnya.10

Nu'aiman memang selalu bergurau, sehingga menciptakan Rasulullah tertawa dan gembira. Antara kisah-kisah gurauannya yaitu :

Pada suatu hari, Nu'aiman memberi madu kepada Rasulullah S.a.w sebagai hadiah. Madu itu dia beli daripada orang kampung. Ketika dia memperlihatkan madu itu kepada Rasulullah, dia membawa bersamanya penjual madu tersebut. Tanpa pengetahuan Rasulullah, Nu'aiman menyuruh penjual tersebut meminta wang daripada Rasulullah sebagai ganti harga madu itu. Dan saat Rasulullah S.a.w sedang membahagikan madu itu kepada para sobat yang hadir di rumahnya, penjual tersebut berteriak : "Bayarlah harga maduku itu?" Kemudian Rasulullah berkata : "Ini niscaya idea Nu'aiman". Kemudian Rasulullah memanggilnya dan bertanya : "Mengapa kau lakukan hal ini?" Nu'aiman menjawab : "Saya ingin mendapat kebaikanmu wahai Rasulullah S.a.w. Saya tidak memiliki apa-apa". Rasulullah pun tersenyum dan alhasil dia memberi wang kepada penjual tersebut. 11

Ada seorang lelaki tiba dari kampung terus ingin menghadap Rasulullah S.a.w (kemudian masuk ke dalam masjid). Dia meninggalkan unta haiwan tunggangnya di halaman. Ada sebahagian sobat yang berkata kepada Nu'aiman : "Sembelihlah haiwan itu kemudian kita makan dagingnya bersama-sama. Kami ingin sangat makan daging saat ini. Nanti wang ganti ruginya biar Rasulullah yang membayarnya." Nu'aiman menyetujui seruan sobat itu dan alhasil dia menyembelih haiwan tersebut. Ketika orang kampung itu keluar dari masjid, dia terkejut dan menjerit kerana haiwan tunggangannya mati. Rasulullah pun keluar rumah dan bertanya : "Siapa yang melaksanakan hal ini?

Para sobat menjawab : " Nu'aiman, wahai Rasul". Kemudian Rasulullah mencari Nu'aiman dan menjumpainya sedang bersembunyi di balik daun kurma di dalam parit tidak jauh dari rumah Duba'ah bin al-Zubair bin 'Abd al-Muttalib. Rasulullah sanggup menemui kerana ada seorang yang memberitahu daerah persembunyian Nu'aiman. Kemudian Rasulullah menyuruhnya keluar, dan melihat wajah Nu'aiman penuh dengan debu. Rasulullah bertanya kepadanya : " Mengapa kau melaksanakan hal ini?" Nu'aiman menjawab : "Orang-orang yang memperlihatkan daerah saya bersembunyilah yang menyuruhku melaksanakan hal ini wahai Rasulullah". Setelah mendengar jawapan itu, Rasulullah membuang bubuk yang ada di wajah Nu'aiman dengan senyuman, kemudian Baginda mengganti harga unta yang telah disembelih itu.

Selalunya Nu'aiman yang memperkenakan orang lain, tetapi ada satu kisah dimana Nu'aiman telah diperkenakan oleh sahabatnya sendiri iaitu Suwaibit.

Suwaibit dan Nu’aiman yaitu dua orang sobat Baginda s.a.w yang kerap menyebarkan Baginda s.a.w tertawa dengan kelakuan mereka yang melucukan dan menggembirakan hati.

Kedua-dua sobat ini di antara tentera Perang Badar dan insiden lucu ini berlaku setahun sebelum kewafatan Baginda s.a.w.

Satu saat kedua-dua sobat ini pergi mengikuti Saidina Abu Bakar as Siddiq r.a berniaga di Busra. Ketika itu, Nu’aiman membawa bekalan makanan. Lalu Suwaibit menyuruh Nu’aiman memperlihatkan bekalan tersebut kepadanya untuk dimakan.

Nu’aiman memberitahunya bahawa dia akan mengeluarkan bekalan tersebut apabila Saidina Abu Bakar hingga kepada mereka.  (Suwaibit seakan tidak puas hati dengan tindakan Nu'aiman itu)

Ketika itu, ada sekumpulan insan tiba berhampiran mereka. Suwaibit mengambil kesempatan dengan bertanya kepada mereka, “adakah kau hendak membeli hamba (Nu’aiman) daripadaku?”

Lalu kumpulan tersebut bersetuju untuk membeli hamba daripada Suwaibit, dan dia telah berpesan bahawa hambanya akan berkata “saya merdeka”. Oleh itu, apabila dia berkata demikian, jangan peduli dan biarkan dia.

Lalu mereka membeli hamba (konon) Suwaibit itu dengan seekor unta muda. Suwaibit pun mengalungkan tali unta tersebut ke leher Nu’aiman (hamba). Lalu mereka pergi dengan membawa Nu’aiman dengan tali unta tersebut.

Nu’aiman segera berkata kepada mereka, "aku yaitu seorang merdeka, dan bukannya hamba." Dan ini hanyalah gurau senda Suwaibit semata-mata. Lalu mereka melepaskan Nu’aiman kerana hamba tersebut telah berkata “aku merdeka”. Setelah itu, dia segera menemui Suwaibit dan menceritakan hal tersebut kepada Saidina Abu Bakar.

Lalu Saidina Abu Bakar menyuruh Suwaibit mengembalikan semula unta muda tersebut kepada sekumpulan insan tersebut. Apabila kisah ini disampaikan kepada Nabi s.a.w, baginda tertawa kerana kelucuannya.  Dan kisah ini menimbulkan Rasulullah S.a.w dan para sobat tersenyum apabila diungkitkan wacana kisah ini selama setahun.  [Kisah ini disebut dalam Sunan Ibnu Majjah : 3219, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah]


Ada pula kisah Nu'aiman pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Seorang buta iaitu Makhrumah bin Naufal yang berusia 115 tahun, dia bangun di masjid untuk kencing. Para sobat berteriak, "masjid, masjid!"  Maka Nu'aiman memimpin tangannya membawa ke satu bahagian lain masjid. Setelah itu Nu'aiman berkata kepadanya, "kencinglah di sini."

Maka para sobat berteriak lagi dan Makhrumah berkata,  "Celaka kamu!" Siapakah yang membawaku ke daerah ini?  Mereka menjawab, "Nu'aiman!"

Makhrumah berkata, "Sungguh kalau saya beruntung, saya akan pukulnya dengan tongkatku!"  Nu'aiman tiba semula kepada Makhrumah selang beberapa hari kemudian. Kali ini Nu'aiman menciptakan bunyi lain, supaya Makhrumah tidak cam bahawa itu yaitu Nu'aiman.

Nu'aiman bertanya kepada Makhrumah, "Apakah kau inginkan Nu'aiman?"   Makhrumah mengiyakannya, lantas Nu'aiman membawa orang buta tersebut kepada Saidina Utsman yang sedang solat dalam masjid. Nu'aiman berkata, "Di depan mu itu yaitu Nu'aiman."  Makhrumah pun terus memukul orang yang disangkanya Nu'aiman, tetapi rupa-rupanya yaitu Khalifah Utsman bin Affan.

Sahabat-sahabat berteriak, "Kamu telah memukul Amirul Mukminin!"  Bayangkan kenakalan Nu'aiman, sehinggakan khalifah (pemerintah) pun dia boleh pekenakan.  Akan tetapi orang tidak murka dengan Nu'aiman, kerana masing-masing sudah tahu wacana kelucuannya.

Ibnu Sirin pernah ditanya wacana kebiasaan para sahabat, “Apakah mereka itu juga bergurau? Beliau menjawab, “Mereka tidak lain yaitu insan biasa menyerupai umumnya manusia, menyerupai Ibnu Umar, dia sering bergurau dan bersenandung dengan syair.” (HR. Abu Nu'aim di dalam Al Hilyah: 2/275).

Sebahagian sobat ada yang bersenda gurau dan Rasulullah S.a.w. pun membiarkan dan menyetujuinya. Hal-hal menyerupai ini terus berlaku sehabis Rasul s.a.w wafat. Semua itu diterima oleh para sahabat, tidak ada yang mengingkari.  Ini mengambarkan bahawa Nabi Muhammad s.a.w tidak pernah melarang umatnya untuk bergurau-senda, selama mana gurau itu tidak melampaui batas dan melanggar syariat.

2 Ihya' Ulum al-Din (2/325)
3 Kanz al-'Ummul (4/27)
5 Nihayah al-Irb, (4/1).
6 Ibid, (4/2)
10 Al-'Aqd al-Farid, (6/381)
11 Al-Isti'ab, (Hal. 1529)
12 Ibid, (hal 1528) dan al-Sirah al-Halabiyyah, (2/375)
16 Ibid, (2/337)

Belum ada Komentar untuk "Kisah Abnormal Nuaiman Yang Berwatak Lucu Dan Aneh"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel