7 Makhluk Mitologi Yang Populer Dalam Agama Islam

Agama Islam muncul pada era ketujuh dan sehabis berkembang ke seantero  jazirah Arab oran 7 Makhluk Mitologi yang Terkenal Dalam Agama Islam
Agama Islam muncul pada era ketujuh dan sehabis berkembang ke seantero jazirah Arab orang-orang yang gres masuk Islam masih mewarisi imbas dari Mitologi Arab pra-Islam maupun Mitologi pra-Yahudi dan Mitologi pra-Kristen dalam memahami fatwa Al-Quran maupun Hadits Nabi Muhammad.
Apapun istilahnya, terminologi mitologi mungkin dirasakan kurang tepat. Karena sesuatu yang disebutkan dibawah ini, diceritakan keberadaannya oleh kitab dan hadits. Namun dalam agama Islam, dikala “mitologi” itu bersinggungan dengan dilema akidah, beliau harus diyakini sebagai bentuk keimanan.
Berikut yaitu 7 Makhluk Mitologi yang Terkenal Dalam Agama Islam, ibarat dikutip dari paling-unik.com.

1. Buraq
Agama Islam muncul pada era ketujuh dan sehabis berkembang ke seantero  jazirah Arab oran 7 Makhluk Mitologi yang Terkenal Dalam Agama Islam
Buraq atau “cahaya atau kilat” yaitu sesosok makhluk tunggangan ajaib, yang membawa Nabi Muhamad SAW dari Masjid al-Aqsa menuju Mi’raj dikala insiden Isra Mi’raj. Makhluk ini diciptakan Allah tebuat dari cahaya. Dilihat dalam kamus bahasa, maka kita akan menemukan istilah “buraq” yang diartikan sebagai “Binatang kendaraan Nabi Muhammad Saw”, beliau berbentuk kuda bersayap kiri kanan.
Dalam pemakaian umum, “buraq” itu berarti burung cendrawasih, yang oleh kamus diartikan dengan burung dari sorga (bird of paradise). Sebenarnya “buraq” itu yaitu istilah yang digunakan dalam Al Qur’an dengan arti “kilat” termuat pada ayat 2/19, 2/20 dan 13/2 dengan istilah aslinya “Barqu”.

2. Dabbat al-Ard
Agama Islam muncul pada era ketujuh dan sehabis berkembang ke seantero  jazirah Arab oran 7 Makhluk Mitologi yang Terkenal Dalam Agama Islam
Dabbat al-Ard yaitu sebuah frasa yang berarti hewan buas (monster) yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam hewan ini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya Hari Penghakiman. Binatang ini akan keluar di kota Mekah akrab gunung Shafa, sehabis insiden Matahari terbit dari Barat, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabbat al-ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman.
Ibnu Jurayj menyampaikan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan hewan ini dengan rinci, “Kepalanya ibarat kepala kerbau, matanya ibarat mata babi, telinganya ibarat indera pendengaran gajah, tanduknya ibarat tanduk rusa jantan, lehernya ibarat leher burung unta, dadanya ibarat dada singa, warna kulitnya ibarat warna kulit harimau, panggulnya ibarat panggul kucing, ekornya ibarat ekorbiri-biri jantan dan kakinya ibarat kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus”.

3. Ya’juj dan Ma’juj
Agama Islam muncul pada era ketujuh dan sehabis berkembang ke seantero  jazirah Arab oran 7 Makhluk Mitologi yang Terkenal Dalam Agama Islam
Ya’juj dan Ma’juj yaitu sebutan kepada suatu bangsa yang muncul di tamat zaman, yang mempunyai kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Kisah wacana kaum ini terdapat dalam fatwa agama Yahudi, Kitab Kejadian umat Nasrani dan kitab suci umat Islam, Al-Qur’an. Mengenai sekelompok insan Ya’juj dan Ma’juj dalam tradisi religius digambarkan dalam istilah yang ambigu (tidak jelas).
Ada yang menyebutnya sebagai bentuk manusia, mahkluk berbentuk raksasa, suatu bangsa atau negeri. Ya’juj dan Ma’juj juga muncul dalam banyak mitos dan kisah rakyat di banyak negara. Ya’juj dan Ma’juj yaitu dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Mereka masih keturunan Adam, sebagaimana di jelaskan dalam hadits shahih Bukhari dan Muslim.
Walaupun mereka dari jenis insan keturunan Adam, namun mereka mempunyai sifat khas yang berbeda dari insan biasa. Ciri utama mereka yaitu perusak dan jumlah mereka yang sangat besar sehingga dikala mereka turun dari gunung seolah-olah air bah yang mengalir, tidak arif berbicara dan tidak fasih, bermata kecil (sipit), berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seolah-olah wajahnya ibarat perisai dan sifat-sifat lain.

4. Imam Mahdi
Agama Islam muncul pada era ketujuh dan sehabis berkembang ke seantero  jazirah Arab oran 7 Makhluk Mitologi yang Terkenal Dalam Agama Islam
Imam Mahdi atau Muhammad al-Mahdi, “Seseorang yang memandu” yaitu seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Nama Imam Mahdi bergotong-royong ibarat yang disebutkan dalam hadist di atas, ia berjulukan Muhammad (seperti nama Nabi Muhammad), nama ayahnya pun sama ibarat nama ayah Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah. Nama Imam Mahdi sama persis dengan Rasulullah SAW yaitu Muhammad bin Abdullah.
Dalam hadist yang disebutkan di atas Imam Mahdi akan memimpin selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Semasa kepemimpinannya Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman, hingga satu demi satu kedzaliman akan tumbang takluk dibawah kekuasaanya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat marah raja kezaliman (Dajjal) sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya.

5. Dajal
Agama Islam muncul pada era ketujuh dan sehabis berkembang ke seantero  jazirah Arab oran 7 Makhluk Mitologi yang Terkenal Dalam Agama Islam
Dajal yaitu seorang tokoh kafir yang jahat dalam Eskatologi Islam, ia akan muncul menjelang Kiamat. Dajjal pembawa fitnah di tamat zaman, berdasarkan Al-hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sejak Allah swt membuat Nabi Adam a.s. hingga ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal”.
Nabi Muhammad SAW mengingatkan para pengikutnya untuk membaca dan menghafal sepuluh ayat pertama dari Surat Al-Kahfi sebagai sumbangan dari Dajjal, dan bila sanggup berlindung di kota Madinah dan Mekkah, sebab Dajjal tidak akan pernah sanggup masuk kota tersebut yang dijaga oleh para malaikat.
Rasulullah juga mengingatkan para pengikutnya untuk berdoa, “Ya Allah! Aku berlindung dengan-Mu dari tragedi Dajjal.” Dia juga menyatakan tidak ada tragedi alam yang lebih mahir daripada tragedi yang ditimbulkan Dajjal semenjak penciptaan Nabi Adam hingga Hari Kebangkitan.

6. Azazil
Agama Islam muncul pada era ketujuh dan sehabis berkembang ke seantero  jazirah Arab oran 7 Makhluk Mitologi yang Terkenal Dalam Agama Islam
Azazil yaitu nama orisinil dari Iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. sedangkan pendapat lain menyampaikan bahwa nama orisinil Iblis yaitu al-Harits. Menurut syariat Islam, Azazil yaitu pemimpin kelompok syaitan dari kalangan jin dan manusia. Menurut keyakinan agama Islam bahwa sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi Imam para Malaikat (Sayyid al-Malaikat) dan Khazin al-Jannah (Bendaharawan Surga).
Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil mempunyai wajah rupawan cemerlang, mempunyai empat sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah serta menjadi pujian para malaikat dan beliau juga pemimpin para malaikat karubiyyuun dan masih banyak lagi. Setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah mengubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlangan menjadi bentuk ibarat babi hutan.
Allah mengubah kepalanya ibarat kepala unta, dadanya ibarat daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu ibarat wajah kera, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka ibarat cerek tukang bekam, kedua bibirnya ibarat bibir lembu, taringnya keluar ibarat taring babi hutan dan janggut terdapat sebanyak tujuh helai. Azazil diberi umur hingga hari tamat kiamat. Dengan akad untuk menyesatkan insan sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka Jahannam kelak.

7. Anqa’
Agama Islam muncul pada era ketujuh dan sehabis berkembang ke seantero  jazirah Arab oran 7 Makhluk Mitologi yang Terkenal Dalam Agama Islam
Anqa’ yaitu seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebutkan namanya dalam buku karya Zakariya al-Qazwini yang berjudulʿAja’ib al-Makhluqat wa-Ghara’ib al-Mawjudāt (Makhluk-makhluk Ajaib dan Hal-hal Aneh yang Ada).
Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh al-Kisa’i, bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzhalah dengan umatnya yang disebut Ashab ar-Rass, ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta do’a kepada Tuhan untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering di identikkan dengan burung Simurgh dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno.
Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan mempunyai badan sangatlah besar, sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung Anqaʾ pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan.
Al-Kisa’i mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang berjulukan Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutup matahari ibarat awan. Bulunya mempunyai warna yang sangat banyak, lehernya ibarat leher unta, mempunyai empat sayap, dua panjang serta dua lagi ukurannya lebih pendek.

Belum ada Komentar untuk "7 Makhluk Mitologi Yang Populer Dalam Agama Islam"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel